Najljepše stvari u životu nisu materijalne već emocije koje smo pružili i primili

Najljepše stvari u životu nisu materijalne već emocije koje smo pružili i primili

Najljepše stvari u životu nisu materijalne
već emocije koje smo pružili i primili

DNEVNIK – BILJEŽNICA

 

Personalizirani dnevnici / bilježnice su lijep i efektan poklon drugima ili sebi. Od malih nogu pišemo i crtamo, u poslu bez dnevnika ne možemo pa zašto ne razvedriti svakodnevnicu sa veselim bojama!

Naslovnica odaje karakter vlasnika, a kvaliteta materijala jamči trajnost. Boja i vrsta uveza daju posebnu čar i izdržljivost.

Dostupni su u dimenziji A5, ostale dimenzije na zahtjev. Imaju 100 stranica 80-90 gr papira koji može biti na crte, bez crta, na kockice…točkice. Moguća je i posveta, kao i ukrašavanje stranice na zahtjev. Korice su platnene a uvezuju se koncem.

DNEVNIK – BILJEŽNICA

 

Personalizirani dnevnici / bilježnice su lijep i efektan poklon drugima ili sebi. Od malih nogu pišemo i crtamo, u poslu bez dnevnika ne možemo pa zašto ne razvedriti svakodnevnicu sa veselim bojama!

Naslovnica odaje karakter vlasnika, a kvaliteta materijala jamči trajnost. Boja i vrsta uveza daju posebnu čar i izdržljivost.

Dostupni su u dimenziji A5, ostale dimenzije na zahtjev. Imaju 100 stranica 80-90 gr papira koji može biti na crte, bez crta, na kockice…točkice. Moguća je i posveta, kao i ukrašavanje stranice na zahtjev. Korice su platnene a uvezuju se koncem.

DNEVNIK – BILJEŽNICA

Personalizirani dnevnici / bilježnice su lijep i efektan poklon drugima ili sebi. Od malih nogu pišemo i crtamo, u poslu bez dnevnika ne možemo pa zašto ne razvedriti svakodnevnicu sa veselim bojama!

Naslovnica odaje karakter vlasnika, a kvaliteta materijala jamči trajnost. Boja i vrsta uveza daju posebnu čar i izdržljivost.

Dostupni su u dimenziji A5, ostale dimenzije na zahtjev. Imaju 100 stranica 80-90 gr papira koji može biti na crte, bez crta, na kockice…točkice. Moguća je i posveta, kao i ukrašavanje stranice na zahtjev. Korice su platnene a uvezuju se koncem.

PRIMJER BILJEŽNICE

Jesu li i vaše omiljene životinje alpake kao Ramoni? 🙂

veronika bookart bilježnice 2
veronika bookart bilježnice 5
veronika bookart bilježnice 4
veronika bookart bilježnice 1
veronika bookart bilježnice 3
veronika bookart bilježnice 6

PRIMJER BILJEŽNICE

Jesu li i vaše omiljene životinje alpake kao Ramoni? 🙂

PRIMJER BILJEŽNICE

Jesu li i vaše omiljene životinje alpake kao Ramoni? 🙂

OPIS BILJEŽNICE

Izrađujem ih uglavnom u jednoj standardnoj veličini istog opsega stranica

DIMENZIJA

Dimenzije: A5 okomito*
Gramatura papira: 80-90 gr. offset papir

* Druge dimenzije dostupne na upit
** Povećanje/smanjivanje broja stranica dostupne na upit.

OPSEG

Opseg: 100 listova (50 stranica) **
Vrsta papira: na crte, bez crta, na kockice ili točkice

OPIS BILJEŽNICE

Izrađujem ih uglavnom u jednoj standardnoj veličini istog opsega stranica

DIMENZIJA

Dimenzije: A5 okomito*
Gramatura papira: 80-90 gr. offset papir

* Druge dimenzije dostupne na upit
** Povećanje/smanjivanje broja stranica dostupne na upit.

OPSEG

Opseg: 100 stranica**
Vrsta papira: na crte, bez crta, na kockice ili točkice

OPIS BILJEŽNICE

Izrađujem ih uglavnom u jednoj standardnoj veličini istog opsega stranica

DIMENZIJA

Dimenzije: A5 okomito*
Gramatura papira: 80-90 gr. offset papir

* Druge dimenzije dostupne na upit
** Povećanje/smanjivanje broja stranica dostupne na upit.

OPSEG

Opseg: 100 listova (50 stranica) **
Vrsta papira: na crte, bez crta, na kockice ili točkice

UKRASI ZA PERSONALIZACIJU BILJEŽNICE

Ti biraš…

   NATPIS IMENA

Album je moguće personalizirati. Vrsta i boja natpisa je po Vašoj želji.

UKRASI OD FILCA
ILI PAPIRA

Pregršt motiva i mogućnosti ukrasima od filca i papira u raznim bojama album postaje poseban. Ukrasi mogu biti raznih dezena ili npr. u metalik varijanti kartona.

BOJA U VEZA I TKANINE

Ovdje se uvezuje tanjim koncem a ne širokom vrpcom kao kod albuma no boju tkanine i konca i dalje vi birate…

veronika bookart posveta

POSVETA ILI CITAT

Po želji, dolazi na prvu stranicu albuma. Posebnim stihovima ili tekstom dodajete posebnu notu bilježnici.

UKRASI ZA PERSONALIZACIJU BILJEŽNICE

Ti biraš…

UKRASI ZA PERSONALIZACIJU BILJEŽNICE

Ti biraš…

 NATPIS
 IMENA

Album je moguće personalizirati. Vrsta i boja natpisa je po Vašoj želji.

UKRASI OD FILCA
ILI PAPIRA

Pregršt motiva i mogućnosti ukrasima od filca i papira u raznim bojama album postaje poseban. Ukrasi mogu biti raznih dezena ili npr. u metalik varijanti kartona.

BOJA UVEZA
 I TKANINE

Ovdje se uvezuje tanjim koncem a ne širokom vrpcom kao kod albuma no boju tkanine i konca i dalje vi birate…

veronika bookart posveta

POSVETA
ILI CITAT

Po želji, dolazi na prvu stranicu albuma. Posebnim stihovima ili tekstom dodajete posebnu notu bilježnici.

   N A T P I S   
I M E N A

Album je moguće personalizirati. Vrsta i boja natpisa je po Vašoj želji.

U K R A S I  O D  F I L C A
I L I   P A P I R A

Pregršt motiva i mogućnosti ukrasima od filca i papira u raznim bojama album postaje poseban. Ukrasi mogu biti raznih dezena ili npr. u metalik varijanti kartona.

B O J A  U V E Z A 
 I  T K A N I N E

Ovdje se uvezuje tanjim koncem a ne širokom vrpcom kao kod albuma no boju tkanine i konca i dalje vi birate…

veronika bookart posveta

P O S V E T A 
I L I  C I T A T

Po želji, dolazi na prvu stranicu albuma. Posebnim stihovima ili tekstom dodajete posebnu notu bilježnici.

ŽELIŠ NARUČITI BILJEŽNICU?

Vrlo je jednostavno…

ODABERI BOJU PLATNA

ODABERI BOJU KONCA

ODABERI DIZAJN

BOJE PLATNA POGLEDAJTE OVDJE

Sreća

ŽELIŠ NARUČITI ALBUM?

Vrlo je jednostavno…

ODABERI BOJU PLATNA

ODABERI BOJU KONCA

ODABERI DIZAJN

BOJE PLATNA

Sreća

ŽELIŠ NARUČITI BILJEŽNICU?

Vrlo je jednostavno…

ODABERI BOJU PLATNA

ODABERI BOJU KONCA

ODABERI DIZAJN

BOJE PLATNA

Sreća

OSTALI PROIZVODI

  V J E N Č A N I 
A L B U M I
O B I T E L J S K I 
A L B  U M I
 D J E Č J I   
A L B U M I 
S L I K E

ZAVIRITE U MOJ RADNI PROSTOR

Instagram has returned invalid data.

Z A V I R I T E   U  M O J 
 R A D N I  P R O S T O R

Instagram has returned invalid data.
P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr

                  L I N K O V I                 

Moja priča
Usluge
Galerija
Blog
Kontakt

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr