Najljepše stvari u životu nisu materijalne već emocije koje smo pružili i primili

Najljepše stvari u životu nisu materijalne
već emocije koje smo pružili i primili

Najljepše stvari u životu nisu materijalne već emocije koje smo pružili i primili

 SLAGANJE FOTOGRAFIJA 

Svaka stranica albuma može biti u potpunosti personalizirana po Vašoj želji. Odaberite najdraže fotografije i njihov format, dodajte tekstove koje želite uz njih i sve ostalo prepustite meni!

Vaš foto album će postati predivna uspomena na sve najdraže trenutke, sa ukrasima i detaljima biti će jednostavno neodoljiv. Svaki put kada ga prelistate, emocije će Vas ponijeti u najdraža sjećanja.

Sve Vaše želje prilikom ispunjavanja albuma se pažljivo ispunjavaju. Izbor fontova za tekstove i natpise, kao i boje i veličine ukrasa su mnogobrojne, odražavaju Vaš karakter i čine unikatnu rukotvorinu.

Za narudžbu su dostupni i zasebni ukrasi za stranice albuma. Motivi su mnogobrojni i raznoliki, dostupni su u bojama i količinama na upit.

U S L U G A  S L A G A N J A  F O T O G R A F I J A  U  A L B U M E

S vaka stranica albuma može biti u potpunosti personalizirana po Vašoj želji. Odaberite najdraže fotografije i njihov format, dodajte tekstove koje želite uz njih i sve ostalo prepustite meni!

Vaš foto album će postati predivna uspomena na sve najdraže trenutke, sa ukrasima i detaljima biti će jednostavno neodoljiv. Svaki put kada ga prelistate, emocije će Vas ponijeti u najdraža sjećanja.

Sve Vaše želje prilikom ispunjavanja albuma se pažljivo ispunjavaju. Izbor fontova za tekstove i natpise, kao i boje i veličine ukrasa su mnogobrojne, odražavaju Vaš karakter i čine unikatnu rukotvorinu.

Za narudžbu su dostupni i zasebni ukrasi za stranice albuma. Motivi su mnogobrojni i raznoliki, dostupni su u bojama i količinama na upit.

SLAGANJE
  FOTOGRAFIJA 

Svaka stranica albuma može biti u potpunosti personalizirana po Vašoj želji. Odaberite najdraže fotografije i njihov format, dodajte tekstove koje želite uz njih i sve ostalo prepustite meni!

Vaš foto album će postati predivna uspomena na sve najdraže trenutke, sa ukrasima i detaljima biti će jednostavno neodoljiv. Svaki put kada ga prelistate, emocije će Vas ponijeti u najdraža sjećanja.

Sve Vaše želje prilikom ispunjavanja albuma se pažljivo ispunjavaju. Izbor fontova za tekstove i natpise, kao i boje i veličine ukrasa su mnogobrojne, odražavaju Vaš karakter i čine unikatnu rukotvorinu.

Za narudžbu su dostupni i zasebni ukrasi za stranice albuma. Motivi su mnogobrojni i raznoliki, dostupni su u bojama i količinama na upit.

PRIMJERI SLOŽENOG     
 ALBUMA      

usluge
usluge
usluge
usluge
usluge
usluge

PRIMJERI SLOŽENOG ALBUMA      

usluge
usluge
usluge
usluge
usluge
usluge

UKRASI ZA 
 PERSONALIZACIJU
ALBUMA 

 Ti biraš…

NATPIS IMENA

Album je moguće personalizirati. Vrsta i boja natpisa je po Vašoj želji.

UKRASI OD FILCA

Ukrasima od filca album postaje poseban. Tema dizajna je po Vašem izboru, kao i boje. Moguće je u potpunosti sve prepustiti meni. 

UKRASI OD PAPIRA

Manji dijelovi naslovnice mogu biti ukrašeni ukrasima od kartona u raznim bojama. Ukrasi raznih dezena i npr. u metalik varijanti kartona, daju savršeni završni dodir.

veronika bookart posveta

POSVETA

Opcionalna je, dolazi na prvoj stranici albuma. Posebnim stihovima ili tekstom, reznježite do kraja svoje najdraže.

UKRASI ZA PERSONALIZACIJU ALBUMA

Ti biraš…

NATPIS IMENA

Album je moguće personalizirati. Vrsta i boja natpisa je po Vašoj želji.

UKRASI OD FILCA

Ukrasima od filca album postaje poseban. Tema dizajna je po Vašem izboru, kao i boje. Moguće je u potpunosti sve prepustiti meni. 

UKRASI OD PAPIRA

Manji dijelovi naslovnice mogu biti ukrašeni ukrasima od kartona u raznim bojama. Ukrasi raznih dezena i npr. u metalik varijanti kartona, daju savršeni završni dodir.

veronika bookart posveta

POSVETA

Opcionalna je, dolazi na prvoj stranici albuma. Posebnim stihovima ili tekstom, reznježite do kraja svoje najdraže.

U K R A S I   Z A   P E R S O N A L I Z A C I J U   A L B U M A

Ti biraš…

NATPIS IMENA

Album je moguće personalizirati. Vrsta i boja natpisa je po Vašoj želji.

UKRASI OD FILCA

Ukrasima od filca album postaje poseban. Tema dizajna je po Vašem izboru, kao i boje. Moguće je u potpunosti sve prepustiti meni. 

UKRASI OD PAPIRA

Manji dijelovi naslovnice mogu biti ukrašeni ukrasima od kartona u raznim bojama. Ukrasi raznih dezena i npr. u metalik varijanti kartona, daju savršeni završni dodir.

veronika bookart posveta

POSVETA

Opcionalna je, dolazi na prvoj stranici albuma. Posebnim stihovima ili tekstom, reznježite do kraja svoje najdraže.

ŽELIŠ NARUČITI ALBUM?

Vrlo je jednostavno…

ODABERI KATEGORIJU

ODABERI FORMAT

ODABERI DIZAJN

BOJE PLATNA POGLEDAJTE OVDJE

Sreća

Za mene nema veće radosti od vaših reakcija kada primite album, od poruka oduševljenja do suza radosnica! Hvala vam što se izabrali mene i dijelite te emocije sa mnom! To će uvijek biti glavni kotač pokretač moje kreativnosti.

OSTALI PROIZVODI

VJENČANI ALBUMI

OBITELJSKI ALBUMI

BILJEŽNICE

SLIKE

ZAVIRI U MOJ RADNI PROSTOR NA INSTAGRAMU

Instagram has returned invalid data.

Ž E L I Š   N A R U Č I T I   A L B U M ?

Vrlo je jednostavno…

ODABERI KATEGORIJU

ODABERI FORMAT

ODABERI DIZAJN

Sreća

Za mene nema veće radosti od vaših reakcija kada primite album, od poruka oduševljenja do suza radosnica! Hvala vam što se izabrali mene i dijelite te emocije sa mnom! To će uvijek biti glavni kotač pokretač moje kreativnosti.

O S T A L I   P R O I Z V O D I

VJENČANI ALBUMI

OBITELJSKI ALBUMI

BILJEŽNICE

SLIKE

ZAVIRI U MOJ RADNI PROSTOR NA INSTAGRAMU

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

ŽELIŠ NARUČITI ALBUM ?

Vrlo je jednostavno…

ODABERI KATEGORIJU

ODABERI FORMAT

ODABERI DIZAJN

Sreća

Za mene nema veće radosti od vaših reakcija kada primite album, od poruka oduševljenja do suza radosnica! Hvala vam što se izabrali mene i dijelite te emocije sa mnom! To će uvijek biti glavni kotač pokretač moje kreativnosti.

O S T A L I   P R O I Z V O D I

VJENČANI ALBUMI

OBITELJSKI ALBUMI

BILJEŽNICE

SLIKE

ZAVIRI U MOJ RADNI PROSTOR NA INSTAGRAMU

Instagram has returned invalid data.
P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  HANDMADE WITH MAGIC 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  H A N D M A D E   W I T H    M A G I C 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr

                  L I N K O V I                 

Moja priča
Usluge
Galerija
Blog
Kontakt

P R A T I T E  M E
info@veronika-bookart.hr
  H A N D M A D E   W I T H    M A G I C 

Veronika BookArt, obrt za usluge // Benaši 1a, Marčelji, 51216 Viškovo
Mob: +385 91 451 1091 // E-mail: info@veronika-bookart.hr